Pravno obvestilo

Navodila za obiskovalce Galerije Anart ob epidemiji COVID-19


Cenjene stranke!
 
Od 5. maja 2020 spet odpiramo spletno prodajno galerijo Anart, česar se veselimo! Galerija je ves čas dosegljiva na spletni strani www.anart.si, facebooku in linkedinu. Za varen in brezskrben obisk spletne prodajne likovne galerije Anart vas vljudno prosimo za vaše sodelovanje.

Prosimo vas, da ob obisku upoštevate navodila za obiskovalce ob epidemiji COVID-19:

• Ob obisku prostorov galerije Anart je obvezna uporaba zaščitne maske.
• V prostore galerije Anart se vstopa posamično na razdalji najmanj 2 metra in le po predhodni najavi prek spletne pošte (info@anart.si) ali telefona (051 368 855) ter po dogovoru obveznega termina srečanja.
• Ob vstopu v prostore galerije Anart si je potrebno razkužiti roke.
• V prostore galerije Anart lahko vstopajo le zdrave osebe. Osebe, ki kažejo znake akutne bolezni dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…), naj ne vstopajo.
• V prostorih galerije Anart je potrebno vzdrževati primerno razdaljo med ljudmi v prostoru.
• Obiskovalci galerije Anart se lahko dotikajo le izbranega artikla in to s pomočjo rokavic.
• V prostorih galerije Anart je ob nakupu lahko le en obiskovalec, oziroma več članov istega gospodinjstva.
• Za vpogled v gradivo, nakup ali pregled in cenitev gradiva se je potrebno predhodno naročiti po e-pošti ali telefonu (www.anart.si) in uskladiti termin obiska.
• Pri rokovanju z gradivom galerije Anart morajo obiskovalci Anart dosledno upoštevati navodila pristojnih zaposlenih v galeriji.

 
Veselimo se vašega obiska, cenimo vaše sodelovanje!
Mag. Ana Kocjančič
Galerija Anart
 
 
Navodila so izdana v povezavi z Odlokom o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je izdala vlada RS dne 28. 4. 2020, skladno s Priporočili za prehod na izvajanje dejavnosti muzejev in galerij ob epidemiji COVID-19, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) dne 29. 4. 2020, Priporočili za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času epidemije COVID-19, ki jih je izdal NIJZ 15. 4. 2020, ter Smernicami za postopno odprtje javnih zavodov, ki opravljajo muzejsko, galerijsko ali knjižnično dejavnost za obisk Ministrstva za kulturo RS št.: 621-6/2020/11 z dne 28. 4. 2020, prejetega 30. 4. 2020.

Pravno obvestilo spletnega mesta

Vse pravice so pridržane. To obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.anart.si.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem portalu Anart galerije so informativne narave. Anart galerija si bo prizadevala za najboljše možno delovanje spletne strani www.anart.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnenga portala Anart galerije. Vsi uporabniki uporabljajo spletni portal Anart galerije na lastno odgovornost. Niti Anart galerija niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.anart.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na www.anart.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Anart galerija tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Anart galerija ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.anart.si.
Anart galerija se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
Anart galerija lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Vse cene na spletni strani www.anart.si so v evrih, veljajo za gotovinsko plačilo in so informativne narave. Fotografije likovnih del na www.anart.si strani so simbolične, zato si pridružujemo pravico do sprememb tako pri izgledu prodajnih likovnih del kot pri cenah. Za morebitne napake pri objavi podatkov ne odgovarjamo. Spletna stran www.anart.si je le informacija o ponudbi likovnih del. Vsa likovna dela si je treba pred nakupom ogledati v prostorih galerije.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na strani www.anart.si, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Anart galerija spletnem portalu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega portala Anart galerije za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Anart galerija ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo www.anart.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Anart galerije za vse primere izključena.
Anart galerija ne odgovarja kateremukoli uporabniku spletne strani za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe spletnih servisov.
To pravno obvestilo lahko Anartgalerija kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.
Anart galerija ne nadzoruje vseh dejavnosti na tej strani, vendar si pridržuje pravico do tega.

Sprejemljiva uporaba strani

Varnost
Uporabnikom je prepovedano kršiti ali poskušati kršiti varnostne ukrepe na tej strani, vključno z naslednjimi dejanji (velja brez omejitve):
 • poskus vdreti v sistem, raziskovati ali testirati ranljivost sistema ali omrežja ali prekršiti varnostno politiko ali pravila prijave brez pravega dovoljenja,
 • poskus, ovirati storitev gostitelja ali omrežja, vključno s, brez omejitev, preobremenitvijo, »pošiljanjem sporočil«, »bombardiranjem s pošto« ali »zrušitvijo«,
 • pošiljanje nezaželene elektronske pošte, vključno s promocijo in/ali oglaševanjem proizvodov ali storitev,
 • ponarejanje katerega koli projekta objavljenega na strani www.anart.si,
 • prisvajanje celotne vsebine strani ali njenih delov, brisanje ali spreminjanje vsebine strani ali povezovanje s stranjo brez našega posebnega pisnega dovoljenja.
Splošna pravila
Uporabniki se strinjajo, da bodo strani spletne strani www.anart.si uporabljali samo v zakonite namene. Uporabniki te strani ne smejo uporabljati za prenašanje, širjenje, shranjevanje ali uničenje gradiva
 • na način, ki krši veljavno zakonodajo ali predpise,
 • na način, ki krši avtorske pravice, patente, blagovno znamko, trgovinsko skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine drugih ali krši zasebnost ali javnost drugih osebnih pravic ali drugih, ali
 • na klevetniški, nespodobni, žaljiv, grozilni, opravljiv, zmerjalni ali odvratni način.

Kršitve
Anart galerija je popolnoma upravičena, da presodi, če katera koli uporaba krši ta pravila in da ukrepa, kot se ji zdi primerno v primeru kakršne koli kršitve. Kršitve sistema ali varnosti omrežja lahko privedejo do civilne ali kazenske odgovornosti. Anart galerija bo preiskala primere, ki lahko vključujejo takšne kršitve in bo vključila organe pregona, z njimi sodelovala in jim razkrila podatke za identifikacijo in preganjanje uporabnikov, ki sodelujejo pri teh kršitvah.


Predložitev

Anart galerija si pridružujemo pravico, da s strani uporabnika predloženo gradivo, besedila, članke, ideje obravnava kot nezaupne in brez zahtev po lastniških ali osebnih pravicah. Tako gradivo in vse pravice postanejo lastnina Anart galerije, pri čemer možnosti vaših zahtev ali zahtev drugih ne dovoljujemo, in ga bomo lahko uporabili za kateri koli namen, vključno z oglaševanjem in promocijo, brez nadomestila ali drugih obveznosti do kogar koli, vključno z vami.


Internet in povezave

Anart galerija ne prevzema odgovornosti za varnost te strani ali za vaše komuniciranje s to stranjo na internetu. Dovolimo lahko nekatere povezave zaradi prikladnosti, vendar Anart galerija ni odgovorna za nepridružene strani, s katerimi je povezana ali za gradivo, ki je objavljeno na tej strani s strani kogar koli drugega razen Anart galerije. Prosimo, upoštevajte, da se lahko pravila strani in politika varstva zasebnosti povezanih strani razlikujejo od Anart galerije in jih morate pregledati, ko uporabljate povezavo za dostop do druge strani.
Povezave, ki vodijo do spletnih strani tretjih strank, Anart galerija ne nadzoruje. Skladno s tem Anart galerija ne prevzema odgovornosti za točnost, popolnost in zakonitost vsebine takih spletnih strani ali za katere koli ponudbe ali vsebovane storitve.


Prepovedana uporaba

Strogo je prepovedano uporabljati ali kontaktirati spletno stran www.anart.si z namenom ovirati ali poškodovati to stran, njeno vsebino ali varnostne ukrepe ali nadlegovati ali omaloževati Anart galerijo ali njene proizvode, storitve ali osebje. Prepovedano je usmerjanje nezaželene elektronske pošte (spam) na to stran ali prek te strani.

Obrazložitev garancije

Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije. Anart galerija zavrača kakršno koli implicirano garancijo prodaje in sposobnost za določen namen, prav tako kot naslov ali nekršitev. Anart galerija ni odgovorna za pravočasnost, točnost, nedosegljivost ali prekinitev uporabnosti, za viruse ali druge napake na strani ali njene vsebine. Anart galerija brez omejitve zanika kakršno koli odgovornost za izgubo ali škodo kakršne koli vrste, vključno s kakršno koli neposredno, posredno ali posledično škodo, ki se lahko zgodi zaradi uporabe spletne strani Anart galerije, ali kakršne koli povezave s spletnimi stranmi tretjih strank.
Anart galerija tudi zavrača kakršno koli odgovornost za spremembe računalniškega sistema uporabnika interneta s strani nepooblaščenih strank in izrecno opozarja na tveganje virusov in možnosti ciljnih napadov računalniških hekerjev. Da bi se bojevali z virusi, priporočamo, da uporabljate najnovejše različice brskalnika, da namestite in stalno posodabljate protivirusno programsko opremo in da ne odpirate elektronske pošte od neznanih virov ali nepričakovanih priponk elektronske pošte.

Sprejemanje

Z uporabo te strani uporabnik priznava pogoje in je predmet teh pogojev, ki urejajo celotno uporabo in vse posledice.

Pregled

Anart galerija si pridržuje pravico, da to stran in te pogoje kadarkoli spremeni, ki začnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na strani.

Piškotki


Stran uporablja sledeče piškotke:

 • abrotelia - piškotek za sledenje seji uporabnika
 • __RequestVerificationToken - preverjanje pristnostni zahtev na strežniški strani
 • cookiebar - preverjanje statusa potrditve piškotkov
 • _ga - Google Analytics piškotek za sledljivost akcij uporabnika
 • _gat - Google Analytics piškotek za omejevanje števila poslanih podatkov
 • _gid - Google Analytics piškotek za identifikacijo uporabnika in strani.

Ljubljana, 1. februar 2017.