Avtorjeva dela

Motiv iz Semiča
Motiv iz Slovenskih goric