Avtorjeva dela

Haloze, Podlehnik
Motiv iz Semiča
Motiv iz Slovenskih goric