Predstavljen je arhiv likovnega gradiva v galeriji Anart. Likovna dela so bila prodana ali vrnjena.

Avtorjeva dela