Avtorjeva dela

Gracarjev turn
Jesen na Semiču
Kipar František Smerdu
Lovec
Pastirski motiv