Avtorjeva dela

Skica s štirimi evangelisti
Študija za freske